Instructiuni pentru testul pentru Vitamina B12

Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile în întregime înainte de a colecta probele.

Urmați cu atenție toate instrucțiunile pentru a vă asigura că probele colectat sunt acceptabile pentru prelucrare.

Nerespectarea tuturor instrucțiunilor poate duce la obținerea unor rezultate incorecte.